Jeroen Gerards

Jeroen Gerards

voorzitter afd Dongemond

Vanaf de eerste keer dat ik mocht stemmen, koos ik voor GroenLinks. Mijn voornaamste beweegreden was dat ik het belangrijk vond dat er ook iemand in de politiek aandacht moet hebben voor het milieu en onze aarde.

Geboren in 1976 in het zuiden van Limburg en sinds 2008 woonachtig in de gemeente Geertruidenberg, samen met mijn vrouw, zoon en twee dochters.

Vanaf de eerste keer dat ik mocht stemmen, koos ik voor GroenLinks. Mijn voornaamste beweegreden was dat ik het belangrijk vond dat er ook iemand in de politiek aandacht moet hebben voor het milieu en onze aarde.
In 2009 ben ik lid geworden van GroenLinks. Uit interesse voor de politiek in het algemeen en voor GroenLinks in het bijzonder.
Met dat lidmaatschap ben ik ook in contact gekomen met de lokale politiek. Pas in 2013 ben ik, tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezing, als lid actief geworden.
Vervolgens werd ik in 2014 verkozen tot voorzitter van de afdeling Dongemond van GroenLinks.

 

Voor mij is het woord ‘Groen’ in GroenLinks heel belangrijk. Zeker nu in deze tijd het label ‘duurzaam’ te pas en te onpas gebruikt wordt om mensen te verleiden tot het maken van ‘iets minder’ milieubelastende of zogenaamde groene keuzes.
De aarde in haar geheel en de lokale natuur waarin wij verblijven is ons thuis.
Een thuis met kwetsbare elementen waar we goed voor moeten zorgen, zodat het ook in de toekomst een aangenaam huis zal blijven.

 

Het woord Links is voor mij een vanzelfsprekendheid. Kijkend naar de problematiek omtrent de grote stromen vluchtelingen, welke niet enkel als probleem moeten worden beschouwd, maar ook als symptoom van grote ongelijkheid, vind ik het niet meer dan normaal dat elk persoon datgene doet om zijn medemens te helpen.
Voor GroenLinks liggen ook daar taken en kansen op zowel landelijk niveau door het bijdragen aan goed beleid, als voor leden op lokaal niveau die diverse acties kunnen opzetten en steunen die leiden tot concrete hulp aan en oplossingen voor de asielzoekers.

 

Ik voel me thuis bij een partij als GroenLinks. Niet omdat ik daar allemaal gelijkgestemden tegenkom, maar omdat binnen GroenLinks keer op keer gezocht wordt naar verdieping en debat. Het gaat niet om dogma’s en populistische uitspraken, maar om de argumenten die je kunt gebruiken om keuzes te maken.
Keuzes die daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van onze idealen.
Daarbij zijn er binnen GroenLinks volop mogelijkheden om deel te nemen aan politieke processen.
Of het nu gaat om landelijke beleidsmatige vraagstukken, of concrete acties die op lokaal niveau een verschil maken. Er is plek voor iedereen.