Bram van Oijk

Brief Bram van Ojik aan leden GroenLinks

Beste partijleden,
Met deze brief wil ik jullie laten weten dat ik besloten heb te stoppen als
fractievoorzitter en Kamerlid. Dat was geen eenvoudig besluit, ik heb er lang
over nagedacht en ik heb het weloverwogen genomen

Ik vertrek op het moment dat onze partij er in veel opzichten goed voorstaat. In
2012 werd ik in de moeilijke periode na de verkiezingen onverwacht
fractievoorzitter. Vanaf de eerste dag heb ik, met steun van heel veel anderen,
mijn uiterste best gedaan om het vertrouwen in GroenLinks te herstellen. Dat is
gelukt. Bij alle verkiezingen sinds september 2012 hebben we substantieel
herstel laten zien en het vertrouwen van heel veel kiezers terug gewonnen. In
de Tweede Kamer voeren we inhoudelijk herkenbare oppositie en boeken we
resultaat met concrete voorstellen voor verbetering van kabinetsbeleid en
meerderheden voor onze eigen initiatieven. Binnen de partij investeren we met
partij-brede debatten waar heel veel leden bij betrokken zijn, in toekomstige
inhoudelijke versterking en onderstrepen we het karakter van onze partij als
een springlevende vereniging met ruim 20.000 leden.
Ik ben er trots op dat ik aan al deze positieve ontwikkelingen een bijdrage heb
mogen leveren.
Dat we er goed voorstaan, betekent natuurlijk niet dat het niet nog beter kan.
Als we nog meer willen doen aan verbetering van de zorg, de overgang naar
schone energie, en een eerlijker verdeling van werk en inkomen, dan is het van
groot belang dat GroenLinks zich de komende jaren inhoudelijk en als politieke
machtsfactor verder versterkt. Dat vereist een lange adem en een
ononderbroken inzet. Dat vereist ook dat we onze toekomstige kiezers met
hernieuwd elan en vol zelfvertrouwen tegemoet treden.
Bij die nieuwe fase horen, naar mijn vaste overtuiging, ook weer nieuwe
mensen. Het hoort bij goed leiderschap dat je, als je tot een dergelijke
afweging komt, daar uit ook de consequentie trekt. In mijn geval is dat mijn
besluit plaats te maken.
De fractie heeft besloten Jesse Klaver tot nieuwe fractievoorzitter te kiezen.
Nadat ik bijna drie jaar met hem heb samengewerkt, ben ik er zeker van dat
GroenLinks onder zijn leiding een nieuwe stap zal zetten om onze idealen inen
buiten het parlement dichterbij te brengen.
Met veel plezier en vol vertrouwen draag ik het stokje dan ook aan hem over.
Uiteraard beslissen jullie als leden straks in een referendum wie onze
lijsttrekker wordt, maar voor nu ben ik ervan overtuigd dat de fractie met de
keuze voor Jesse een belangrijke stap zet in het realiseren van de gewenste
versterking.
Dat geldt ook voor de komst van Rik Grashoff die na mijn vertrek als Kamerlid
aantreedt. Door zijn brede ervaring als lokaal bestuurder, partijvoorzitter en
(eerder) Kamerlid zal hij samen met Jesse, Liesbeth en Linda het optreden van
GroenLinks in de kamer verder gestalte geven.
Wat ik zelf ga doen, weet ik nog niet. Ik weet wel dat ik meer tijd wil voor
mezelf en voor mensen in mijn naaste omgeving. Voor GroenLinks kan ik me
vast wel weer eens in een andere rol nuttig maken. Ook daar verheug ik me op.
Ik dank jullie voor alle steun die ik de laatste jaren in mijn werk voor onze partij
heb ontvangen en verheug me op het weerzien met velen van jullie, waar en
wanneer dan ook.
Met vriendelijke groet,
Bram van Ojik