Vrije artsen keuze

Wat vindt GroenLinks van de vrije artsenkeuze?

Wat vindt GroenLinks van de vrije artsenkeuze?

Het kabinet was dagen in crisisoverleg nadat de Eerste Kamer niet akkoord ging met het inperken van die keuzevrijheid. Het wetsvoorstel van minister Schippers waarin de vrije artsenkeuze wordt afgeschaft werd door de eerste kamer verworpen. Ook GroenLinks stemde, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, tegen deze wet, omdat wij keuzevrijheid van patiënten belangrijk vinden en geen tweedeling in de zorg willen.

Tweedeling

GroenLinks vindt het belangrijk dat patiënten keuzevrijheid hebben. De vrijheid om zelf te kiezen naar welke arts je gaat mag niet afhankelijk zijn van hoeveel geld je hebt. Het wetsvoorstel van minister Schippers zou daar wel toe leiden. Zorgverzekeraars hoeven in de nieuwe wet van minister Schippers alleen de zorg te vergoeden  van artsen waarmee zij een contract hebben gesloten. In de praktijk zal dat ervoor zorgen dat er twee soorten verzekeringen komen. Goedkopere polissen waarmee je alleen naar de artsen kunt die door de zorgverzekeraar zijn uitgekozen en dure polissen waarmee je naar alle artsen kunt. Dat vinden wij een slechte ontwikkeling. Daarnaast zou dit wetsvoorstel de machtsverhouding van zorgverzekeraars ten opzichte van patiënten en zorgaanbieders te veel vergroten.

Belang van 1ste Kamer

De leden van de 1ste kamer ( senatoren) hebben de zorgwet voorgelegd gekregen om inhoudelijk te beoordelen. Ieder Kamerlid stemt zonder last.  Dat wil zeggen dat het 1ste kamerlid niet vanuit partij politieke overweging of druk voor of tegen stemt. De drie PvdA senatoren hebben precies gedaan waar ze ooit voor zijn gekozen. Wetten beoordelen en onafhankelijk stemmen.

De coalitie van VVD en PvdA hebben naarstig gezocht naar een oplossing. Dat hebben ze naar eigen zeggen gevonden. Maar de inperking van de vrije artsenkeuze is niet van tafel.   

Er is nog meer aan de hand. Als de 1ste kamer de opnieuw ingediende zorgwet weer verwerpt, dreigt het kabinet het met een list toch door te drukken: een eigen besluit van de regering

( Algemene Maatregel van Bestuur). Dit is in strijd met het Nederlandse staatsrecht.

Verkiezing

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Afgelopen week heeft laten zien hoe belangrijk de 1ste kamer is.

Als u ook tegen de inperking van de vrije artsenkeuze bent of u wilt niet dat de machtsverhouding van zorgverzekeraars ten opzichte van patiënten en zorgaanbieders te veel vergroot, dan weet u nu op wie u moet stemmen.

Bestuur GroenLinks

dongemondgroenlinks@gmail.com