Eerlijk delen

Eerlijk delen

Het kabinet vergroot de ongelijkheid. Huishoudens die het minste te besteden hebben gaan er dit jaar het meest op achteruit. Neem de forse huurverhogingen, de zorgpolitiek en het feit dat hyperrijken en grote bedrijven nauwelijks belasting hoeven te betalen. Daar moet verandering in komen.

We gaan de welvaart eerlijk verdelen. In de komende jaren moet het belastingstelsel op de schop. Dat biedt een unieke kans. Grote bedrijven en de hyperrijken gaan gewoon belasting betalen en ontspringen niet langer de dans. Ook voor vermogens gaat gelden: hoe meer je hebt, hoe meer je betaalt. Met de opbrengst maken we de lasten op werken lager. Dat geeft meer mensen kans op werk en verkleint de verschillen tussen arm en rijk.

Nieuwe Rechtvaardigheid betekent dat we een einde maken aan de armen worden armer, de rijken rijker.