Nieuws

Weg van de discussie

vluchtelingen discussie

Vluchtelingen: een discussie die zal blijven voortduren zolang er vreemdelingen uit onveilige gebieden een beroep doen op onze gastvrijheid. Een discussie die ik niet zie matigen en waarbij ik (nog) geen concessies zie ontstaan. Een discussie die niet gewonnen zal worden door de groep die het hardste schreeuwt of het meeste gelijk heeft.

Lees verder

Bedankt voor je stem!

stembiljet en potlood

BEDANKT VOOR JE STEM!
Op 18 maart waren de Provinciale Statenverkiezingen.
GroenLinks heeft in de gemeente Geertruidenberg een heel mooi resultaat behaald.
Daarvoor zijn wij de mensen die op GroenLinks hebben gestemd heel erkentelijk.

Mede dankzij uw stem hebben we onze drie zetels in de Staten kunnen behouden. 
Patricia Brunklaus, Hagar Roijackers en Arno Uijlenhoet zijn zo in staat om onze groene en sociale idealen dichterbij te brengen. 
Ook de komende vier jaar maken we ons graag hard voor gezonde landbouw, een duurzame economie, schone energie, slim vervoer, en een mooie en levendige provincie. 

Lees verder

GroenLinks gaat voor vitale natuur in Brabant

Natuur en landschap zijn kenmerkend voor Noord-Brabant. Ze zijn belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn en de biodiversiteit én ze zijn belangrijk voor het vestigings- en woonklimaat. Bovendien verhoogt een robuust landschap de weerbaarheid tegen klimaatverandering. GroenLinks Brabant wil investeren in natuur, omdat het aantal plant- en diersoorten nog steeds dalende is. Daarom zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de kwantiteit van natuur. 

Lees verder

Nieuw bestuur afd Dongemond

Nieuw bestuur Dongemond

Nieuw bestuur GroenLinks afd. Dongemond

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks afd Dongemond op dinsdag 25 november  jongstleden in Raamsdonk is door de leden een nieuw bestuur gekozen. Jeroen Gerards gaat voortaan de voorzittershamer  hanteren; Daarnaast komt  Nan Rasenberg als penningmeester in het dagelijks bestuur. Herman van Krieken blijft( als enig zittend bestuurslid) het secretariaat bemannen en  Dieke van de Weerd en Lia Kuijsters vullen het bestuur aan. De vijf bestuursleden gaan enthousiast aan de slag met de door de vergadering aangedragen prioriteitenlijst

Lees verder